Ритам Скопске Црне Горе: Крупни кораци младих    

Број Прегледа: 932 Јужна падина планине Скопске Црне Горе и њена подпланинска села у Општини Чучер Сандево представљају својевидну разгледницу на којој се мењају слике о животу на овим просторима, […]

,,Причаоница“: Народна ношња је одлика идентитета

Број Прегледа: 386 У ООШ ,,Александар Урдаревски” у селу Сандеву и ООШ „Свети Кирил и Методиј“ у селу Кучевишту ове школске године имплементира се пројекат ,,Причаоница за децу и младе” […]

Причаоница: Немањићи и Мрњавчевићи главни у Умин Долу

Број Прегледа: 467 ,,Причаоница за децу и младе” коју у ООШ ,,Карпош” у селу Умин Дол код Куманова води млада наставница изборног предмета Српски језик и култура, Теодора Цветковић ових […]

Трајан Пирковић, официр ЈНА у пензији: Словенија је за мене најбољи модел

Број Прегледа: 231 Пре свега срдачан, предузимљив и предусретљив човек који своје пензионерске дане проводи у родном крају, у Кучевишкој Бари, с племенитом намером да изгради нови дом. Из родног […]

Удружење пензионера Општине Чучер Сандево: За бољи живот

Број Прегледа: 430 Новофромирано Удружење пензионера Општине Чучер Сандево са својих 1000 регистрованих чланова залагаће се за унапређење здравствене заштите, организовање културних и спортских активности и манифестација, рекреативни и манастирски […]

Причаоница у  Сандеву и Кучевишту: „Кум није дугме”

Број Прегледа: 384 На Причаоницама у основним школама у селима Сандево и Кучевиште у Општини Чучер Сандево кроз тему „Мој омиљени поклон за рођендан“ откриване су дечје жеље, надања, обичаји […]

Миодраг Рајовски, наставник српског језика: „Путовница“ мога друга

Број Прегледа: 1,520 Ради као наставник у основној школи у Кучевишту у Општни Чучер Сандево, где је и сам био ученик, а предаје кључни предмет у настави на српском матерњем […]