Уредник:
Нена Ристиќ Костовска
Соработник:
Марко Костовски
Надворешни соработници:
Иван Беќковиќ
Сузана Николиќ
Зоран Андонов
Теодора Цветковиќ
Зорица Каевиќ
Валентина Сурловска
Маја Трајковиќ

 

Разгледница ДООЕЛ Скопје, ул. Хо Ши Мин 365а Скопје

телефон: +389 70 855 802